Uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie w ogólnopolskim projekcie „Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości”!

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości”, przebiegającym pod patronatem Instytutu Edukacji Pozytywnej- organizatora programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”. Drużyna z SP1 przeszła proces rekrutacyjny i jest jedną z 17 drużyn szkół podstawowych z całej Polski. W ogólnopolskim projekcie „Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości”, Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentować będą uczennice: Aleksandra Szymko, Wiktoria Najfeld oraz Stefania Suchecka, członkinie Szkolnego Klubu Mediatora. Dziewczęta rozpoczęły już cykl szkoleń i warsztatów on-line. więcej