„Uważność w naszym życiu”-pierwsze zadanie w ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego’2021

Kilka słów o uważności:
„Wg autorów książki „Uważne uczenie się” ,uważność to dyscyplina umysłowa, zajmująca się ćwiczeniem uwagi, wykorzystywaniem zmysłów, angażowaniem umysłu w chwilę obecną, dbaniem o samokontrolę. Jest to nastawienie pełne otwartości i nieosądzania, kultywowanie równowagi wewnętrznej i spokoju.
Regulowanie uwagi może być praktykowane przez dorosłych i dzieci w równym stopniu. Poprzez praktykę regulacji uwagi w codziennym życiu szkolnym, nasi uczniowie i uczennice mają szansę na poprawę swojego dobrostanu, efektywności w uczeniu się, poprawę pamięci i uwagi, ćwiczenie uważnej komunikacji wspierającej redukcję stresu zarówno u siebie, jak i w kontakcie z innymi”.
W ramach wykonania zadania „Uważność w naszym życiu”, nasza szkoła włączyła się w organizację zajęć wychowawczych, według scenariusza i pomocy, przekazanych przez Instytut Edukacji Pozytywnej. więcej