Informacje dla uczniów klas ósmych

WAŻNE DLA ÓSMOKLASISTÓW

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

29 stycznia 2021 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje więcej