Miesięczne archiwum: styczeń 2021

Koduj z Gigantami

30 stycznia startują darmowe warsztaty “Koduj z Gigantami”, na które wciąż trwają zapisy. Już po raz ósmy zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w darmowych zajęciach z programowania!

W tym roku warsztaty będą się odbywać w terminach 30.01. – 14.02. stacjonarnie w 30 miastach Polski. Oprócz warsztatów stacjonarnych, uczniowie mają możliwość zapisu na interaktywne zajęcia online, które będą prowadzone w małych grupach.

“Koduj z Gigantami” to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które jest doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o programowaniu i lepszego startu w przyszłość, a także bardziej świadomego korzystania z nowych technologii. więcej

Uwaga! – płatność za obiady

Uwaga!

Każdy uczeń  korzystający z obiadów w miesiącu  lutym

w poniedziałek (01.02.2021r) otrzyma kartkę z informacją  jaką kwotę należy 

wpłacić  za obiady w dniach :

 01.02  – 05.02. 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZIMOWISKA

Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem: „Ferie w szkole”. Zajęcia odbywały się  w godzinach od 8.00 do 13.00  i prowadzone były zgodnie z zaplanowanym programem. Wszystkim spotkaniom przyświecało hasło zimowiska. Uczniowie miło, wesoło oraz  sportowo spędzali czas w szkole.

Uczestnicy bawili się na terenie szkoły min. na sali gimnastycznej, sali korekcyjnej, na korytarzach szkolnych oraz w świetlicy szkolnej. Odbywały się gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, quizy oraz pokaz talentu muzycznego – śpiewanie znanej dziecięcej piosenki ,,Kaczka dziwaczka’’. więcej

Ogłoszenie o płatnościach za obiady

Opłata całkowita  za  obiady w m-cu styczniu dla klas 0-3

                  wynosi : 36,00 zł

Wpłaty  na konto w dniach: 18-22.01.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   

U intendenta tylko kartą w dniach: 18-22.01.2021 r.

w godz. od 8.00  do godz. 11.00                        

Proszę o terminowe dokonanie płatności

Komunikat

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie!
Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I- III oraz oddział przedszkolny rozpoczną nauczanie stacjonarne.
Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Uczniowie klas ósmych w dalszym ciągu korzystają konsultacji. Świetlica szkolna i stołówka pozostają czynne dla uczniów klas I – III, zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracjami.
Biblioteka szkolna realizuje swoją działalność, uwzględniając konieczny okres 2dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece
Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
Uczniowie samodzielnie będą rozbierać się w szatni. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dzieciom młodszym pomoże pracownik szkoły.
Przypominam, że rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wejścia głównego budynku szkoły z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)


Uwaga dzieci: więcej

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wehikuł czasu”

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie zostali wyróżnieni w prestiżowym ogólnopolskim konkursie profilaktycznym pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wehikuł czasu” otrzymali:
1. Lena Niźnikowska z kl. IIc wych. p.Joanna Bartnik
2. Mikołaj Karpiuk z kl. IIIb, wych. p. Monika Korneluk
3.Dominik Kowalczuk z kl. IVb wych/nauczyciel plastyki p.Ewa Filipowicz-Sidorczuk
4. Jakub Chomiak, kl. VIIc, wych p. Małgorzata Szumiata, nauczyciel plastyki p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom!
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursach w ramach programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł’2020”, którego hasło przewodnie brzmiało: „Dorastamy Asertywnie”.