Profilaktyka z zakresu narkomanii

W dniach od 14 do 18 grudnia 2020r. uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu narkomanii, które prowadziła pani Agnieszka Kwiatkowska, terapeuta oraz pracownik Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii w Hrubieszowie.

Podczas spotkań online z uczniami zaproszony specjalista poruszał tematykę współczesnych substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich zażywania zarówno w aspekcie zdrowotnym, społecznym jak i prawnym. Prowadząca zajęcia przedstawiała fakty i mity o używkach na podstawie codziennej pracy z młodzieżą, którą wykonuje w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Narkomanii w Hrubieszowie. Ponadto w zajęciach prelegentka uwzględniła problematykę związaną z rozpoznawaniem emocji, opierając się na przygotowanej prezentacji multimedialnej. więcej