Dzienne archiwum: 20 grudnia 2020

Profilaktyka z zakresu narkomanii

W dniach od 14 do 18 grudnia 2020r. uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu narkomanii, które prowadziła pani Agnieszka Kwiatkowska, terapeuta oraz pracownik Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii w Hrubieszowie.

Podczas spotkań online z uczniami zaproszony specjalista poruszał tematykę współczesnych substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich zażywania zarówno w aspekcie zdrowotnym, społecznym jak i prawnym. Prowadząca zajęcia przedstawiała fakty i mity o używkach na podstawie codziennej pracy z młodzieżą, którą wykonuje w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Narkomanii w Hrubieszowie. Ponadto w zajęciach prelegentka uwzględniła problematykę związaną z rozpoznawaniem emocji, opierając się na przygotowanej prezentacji multimedialnej. więcej

Program antytytoniowy ,,Czyste powietrze wokół nas”

Uczniowie klasy zerowej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w ramach programu antytytoniowego ,,Czyste powietrze wokół nas”,  który był realizowany przy współpracy
z Powiatową Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną w Hrubieszowie.

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. więcej