Dzienne archiwum: 13 grudnia 2020

Szkolny Tydzień Profilaktyki’2020 Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Profilaktycznego

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Profilaktycznego
„Wybieramy bezpieczny tryb życia” kl. I,
„Wybieramy zdrowy tryb życia” kl. II-VIII
Szkolny konkurs profilaktyczny miał formę plastyczną i był skierowany dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Zorganizowany został w ramach realizacji programu profilaktycznego „Wybieramy zdrowe życie”, przebiegającego pod patronatem Gminy Miejskiej Hrubieszów.
Cele konkursu:
1. Promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania na co dzień.
2. Rozwijanie zainteresowań oraz promowanie twórczości dzieci
i młodzieży.
Komisja konkursowa: Dorota Orłowska, Sylwia Wojak, Ewa Filipowicz-Sidorczuk
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych więcej