NASZA SZKOŁA LAUREATEM KONKURSU „RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!”

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie ekologicznym dla szkół podstawowych „Razem chronimy środowisko!”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jego głównym celem była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadomienie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Uczniowie klasy 3b – Amelia Pasieka i Mikołaj Karpiuk wraz z opiekunem – panią Pauliną Seweryn przygotowali film dokumentalny, ukazujący w sposób kreatywny wszelkie działania związane z realizacją celów szczegółowych konkursu, podejmowanych w szkole na rzecz ochrony środowiska. więcej