Dzienne archiwum: 16 listopada 2020

Dzień Dyni

W piątek 30 października od rana w oddziale przedszkolnym królował kolor pomarańczowy.
Wszystko za sprawą gwiazdy tego dnia – DYNI.
Każdy przedszkolak miał na sobie pomarańczowy element ubrania, a niektórzy zaprezentowali dyniowe stroje – był to przyjemny początek tego wesołego dnia. Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia dzieci do tematu poprzez dyniowe powitanie: więcej

Rozstrzygnięcie konkursu w oddziale przedszkolnym

W październiku w oddziale przedszkolnym został zorganizowany konkurs pt. „Owocowo – warzywne cudaki”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i ich rodziców. Miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie twórczej wyobraźni, sprawności manualnej oraz nabywanie umiejętności współdziałania rodzic – dziecko. 

      Autorzy wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem. Prace wzbudzały podziw i zainteresowanie wszystkich oglądających. Z tego też powodu jury miało nie lada problem w wyborze laureatów. więcej

Logo Szkolnego Koła Wolontariatu

We wrześniu wolontariusze przystąpili do konkursu na logo i hasło promulgacje Szkolne Koło Wolontariatu. Spośród opracowanych projektów, członkowie szkolnego koła wolontariatu większością głosów wybrali projekt Antoniny Sucheckiej.  Ponadto wyróżnili prace  za pomysłowość i kreatywność: Jagody Grony, Martyny i Mai Wilkos, Kacpra Kasprzaka.

                                                     Gratulujemy !!!

Nagrody dla laureatów do odebrania po uzgodnieniu z opiekunem SKW. więcej

Zajęcia z bezpieczeństwa dla wolontariuszy

W dniu 20 października br., wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komedy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Podczas spotkania policjant przybliżył uczniom zasady bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w organizowanych akcjach i zbiórkach. Udzielił rady i wskazówki jak nie paść ofiarą przestępstwa oraz w jaki sposób szybko powiadomić policjantów w przypadku zagrożenia. Zaznaczył, na co należy w szczególności zwracać uwagę, niosąc pomoc osobom starszym lub potrzebującym. Przybliżył, także uczniom wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji. więcej