Lektura w pudełku – „Mały Książe”

Wiele jest sposobów na omawianie z uczniami lektury. Niektórzy tworzą komiksy, inni przygotowują lapbooki lub książki obrazkowe. Uczniowie klasy 8a zmieścili ostatnio treść książki w pudełku po butach lub po ptasim mleczku. Zadanie polegało na tym, że uczniowie umieścili w pudełkach „skarby” łączące się z treścią lektury, nad którą pracowaliśmy – a była to lektura „Mały Książe”. W pudełku musiało znaleźć się 10 przedmiotów kojarzących się z lekturą np. rysunki, figurki z plasteliny, nakrętek, papieru itd. Poza tym na wieczku pudełka zapisywali krótkie streszczenie lektury. Do pudełka wkładali także list napisany do wybranego bohatera książki. więcej