Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

Rada Rodziców działająca przy SP NR 1 na zebraniu, które odbyło się 09.09. 2020r.,  wybrała większością głosów firmę ubezpieczeniową CUK . Dnia 17.09. 2020r ustaliła warunki ubezpieczenia, które zostaną zamieszczone po podpisaniu umowy na stronie szkolnej .

Informujemy, że ubezpieczenie dziecka wynosi 40 zł,  a na każde kolejne dziecko 50%.

Wpłaty dokonujemy do wychowawców. Do 30 września  2020r.

Rada Rodziców ustaliła,  także dobrowolne wpłaty na rzecz dzieci wynikające ze statutowej działalności Rady Rodziców.  

Konto do wpłat : 26 1090 2590 0000 0001 3079 1419

Wpłata:

 1 dziecko 60 zł cały rok lub  2x 30 zł

2 dziecko  z kolei płaci 30,00

kolejne dziecko z kolei  (uczeń szkoły) 0,00