Inauguracja nowego roku szkolnego

Pierwszego września, po długiej przerwie, w szkole ponownie rozbrzmiał dzwonek, a korytarze wypełniły się uczniami. Tęskniliśmy za tym momentem bardzo. Klasy pierwsze oraz grupa zerowa uczestniczyły w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na sali gimnastycznej. Natomiast uczniowie pozostałych klas spotkali się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami. więcej