Karty zgłoszenia dziecka do stołówki i do świetlicy szkolnej.

Przekazujemy kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz kartę zgłoszenia do stołówki szkolnej wraz z kartą do zwrotu naliczonej opłaty za obiady:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej

karta – zwrot naliczonej kwoty za obiady

Dokumenty znajdują się także w zakładce tematycznej UCZNIOWIE – STOŁÓWKA SZKOLNA/ UCZNIOWIE – ŚWIETLICA