Miesięczne archiwum: lipiec 2020

Informacja o wynikach egzaminu klas 8

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu
i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane
każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. – odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły.  Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.poczty e-mail).
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie
informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za
pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu – remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie

Ogłoszenie

o przetargu na remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. B. Prusa w Hrubieszowie

 Oferty prosimy składać:

do dnia 17.08. 2020r.do godziny 10.00

miejsce:

gabinet zastępcy dyrektora  SP Nr 1 Hrubieszów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ – projekt umowy z załącznikami

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór wykazu osób.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

Zmarł Pan Roman Giergiel

,, Życie zostało nam dane – aby szukać Boga

Śmierć-  by Go odnaleźć

Wieczność – by Go zrozumieć…’’

              Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

             że w dniu 26 lipca 2020r. odszedł od nas

                  śp. Pan Roman Giergiel

                              długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie,

                    wychowawca i przyjaciel młodzieży.

Ta straszna wiadomość dogłębni wstrząsnęła nami wszystkimi.

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo zostawiają ślad w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

 

                                                                  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

                                                                                 Pracownicy,  Uczniowie, Rodzice

                                                                                Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Hrubieszowie

“Wakacje z Gigantami”, czyli darmowe lekcje programowania

W trakcie letniej przerwy od zajęć lekcyjnych Giganci Programowania  serdecznie zapraszają wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w programie “Wakacje z Gigantami”, czyli darmowych lekcjach programowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

“Wakacje z Gigantami” to cykl 5-ciu zajęć online w formie webinaru, które szczególnie mogą zainteresować uczniów lubiących nowe technologie i chcących rozpocząć przygodę z programowaniem w trakcie przerwy wakacyjnej. 

“Wakacje z Gigantami” to letnia odsłona “Szkoły z Gigantami”, warsztatów które odbyły się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Z uwagi na duże zainteresowanie minionymi warsztatami oraz dużą ilością zapytań o kolejną edycję, już 7 lipca uruchamiamy warsztaty w okresie wakacyjnym.

Patronem honorowym “Wakacji z Gigantami” jest Ośrodek Rozwoju Edukacji“więcej

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach profilaktycznych pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Okres wakacyjny sprzyja twórczości i obfituje w wolny czas. Dlatego oferujemy uczniom udział w ciekawych konkursach profilaktycznych pod patronatem ZTU.

W 2020 roku uczniowie mogą wziąć udział w 3 konkursach indywidualnych:
-Wehikuł czasu – konkurs plastyczno-literacki,
-Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy,
-Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela – konkurs pocztówkowy.

Wprowadzono możliwość wysyłania prac konkursowych drogą elektroniczną. Dzięki temu uczniowie mogą przygotować swoje prace w domu, zrobić zdjęcie telefonem i wysłać na adresy e-mail:
Konkurs Wehikuł czasu – e-mail: wehikul@trzezwyumysl.pl
Konkurs Rozwiąż krzyżówkę – e-mail:  krzyzowka2020@trzezwyumysl.pl  
Konkurs Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela
– e-mail: pocztowka@trzezwyumysl.pl więcej