Szkoła Myślenia Pozytywnego w II półroczu 2019/2020

W II półroczu 2019/2020 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie otrzymała Certyfikat za działania podjęte w roku 2019 na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz przystąpiła do nowej edycji programu. Rozpoczęto wdrażanie działalności „Szkolnego Klubu Liderów Myślenia Pozytywnego”. W ramach nagrodzonego projektu na plan pt. „Łącznicy działalności-strażnicy pozytywności” aktywizowano społeczność szkolną do wdrażania profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poprzez powołanie grupy liderów z każdej klasy IV-VII. Liderzy odbywali zebrania, podczas których otrzymywali informacje na temat aktualnych zadań w ramach udziału w programie. Udało się przeprowadzić zadanie na luty pt. „Pozytywnie działamy w Internecie”. Klasy stworzyły wspólne plakaty, propagujące pozytywne działania w sieci, przyczyniające się do bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania w Internecie. Wykonano wystawę prac nagrodzonych. więcej