Dzienne archiwum: 12 czerwca 2020

PROCEDURY PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW

  1. 1. Podręczniki będą przyjmowane od 15 do 23 czerwca

    Podręczniki prosimy zapakować w worek foliowy i opisać wg następującego wzoru:
  • imię i nazwisko ucznia, klasa,
  1. Przyjmowane będą wyłącznie pełne komplety podręczników. W sytuacji zniszczenia podręcznika prosimy o kontakt z nauczycielem biblioteki i ustalenie wpłaty zgodnie
    z cennikiem

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?
– zdejmujemy okładki,
– wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
– sprawdzamy czy w podręcznikach językowych znajduje się dołączona płyta
– rozprostowujemy zagięte kartki ( można przeprasować)
– wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki z kartkówkami, notatkami itp.
– pakujemy wszystkie podręczniki do reklamówki lub dowolnego foliowego worka,