Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego dla uczestników programu pt. „Bieg po zdrowie.”

Konkurs plastyczny zorganizowano na zakończenie zajęć profilaktycznych, w ramach programu „Bieg po zdrowie”, prowadzonych w klasie czwartej przez pedagoga szkolnego oraz w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Papierosa”.
Konkurs miał na celu zapobieganie inicjacji tytoniowej, rozwijanie postawy asertywnej i zdrowego stylu życia.
Program „Bieg po zdrowie” realizowany był pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Hrubieszowie.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Kasia Ivantsova, kl. IVa
II miejsce: Marcin Lackowski, kl. IVa
III miejsce: Wiktor Konopko, kl. IVa więcej