Podsumowanie działań Klubu Ortograffiti

Klub Ortograffiti pod kierunkiem pani Marty Lackowskiej zrealizował dwa projekty.
W I semestrze uczniowie realizowali projekt „Z ortografią na TY”. W ramach projektu klubowicze przygotowali plakaty z wyrazami, które zawierają trudności ortograficzne oraz zasady pisowni. Przygotowane plakaty zdobiły salę lekcyjną podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. więcej