Programy profilaktyki antytytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę…” oraz „Bieg po zdrowie”-zakończenie realizacji.

Zakończyła się realizacja programów profilaktycznych, poświęconych profilaktyce antytytoniowej. Uczniowie, podczas nauki zdalnej, bardzo aktywnie włączyli się w realizację zajęć profilaktycznych. Wykonywali rysunki, plansze, krzyżówki, karty pracy i wywiady, które można podziwiać w galerii zdjęć poniżej. więcej