Informacje Urzędu Miasta

Urząd Miasta Hrubieszów informuje:

od dnia 25 maja 2020 r. miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne w miejskich szkołach podstawowych wznawiają działalność w zakresie zajęć opiekuńczych,

od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w miejskich szkołach podstawowych,

od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych i grupowych zorganizowanych na terenie szkoły (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki), więcej