Pomoc i wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacja na temat obsługi klienta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie.

W trosce o zabezpieczenie zdrowia i życia oraz ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa wśród dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, pracowników, poradnia udziela wsparcia w systemie pracy zdalnej.więcej