Otwarcie pracowni komputerowej

W dniu 27 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów Projektu Obywatelskiego. Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które ma przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców Gminy ze społeczeństwem informacyjnym a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności
z dostępem do komputera i Internetu. Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej nastąpiło w Dniu Otwartym Szkoły. Uczestniczyli w nim kandydaci do grupy zerowej i do klasy pierwszej wraz z rodzicami, którzy licznie przybyli poznać swoja nową szkołę.
wiecej