Dzienne archiwum: 4 marca 2020

Otwarcie pracowni komputerowej

W dniu 27 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów Projektu Obywatelskiego. Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które ma przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców Gminy ze społeczeństwem informacyjnym a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności
z dostępem do komputera i Internetu. Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej nastąpiło w Dniu Otwartym Szkoły. Uczestniczyli w nim kandydaci do grupy zerowej i do klasy pierwszej wraz z rodzicami, którzy licznie przybyli poznać swoja nową szkołę.
wiecej

Zawody modelarskie w Pyskowicach

W dniach 29.02 – 01.03.2020r. zawodnicy sekcji modelarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Hrubieszowie udali się na XV Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych klasy F1N o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz na III Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych klasy F1N o Puchar Prezesa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych. Zawody te zaliczane są do punktacji Pucharu Polski w klasie modeli F1N na rok 2020. więcej