REKRUTACJA

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021

Zapisy trwają od 27 stycznia do 8 marca 2020 roku  
godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.
Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka.

Druki potrzebne do zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły.

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy
o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.więcej