„My, Pierwsza Brygada…”.

Redakcja Szkolnego Radiowęzła włączyła się w uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości, które w SP nr 1 miały miejsce 08.11.2019r.

Uczennice klasy 5b, przy akompaniamencie muzycznym, rozdawały najmłodszym kolegom przygotowany tekst pieśni patriotycznej „My, Pierwsza Brygada…”. więcej