Konferencja pt. „Nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego”

Dnia 4 listopada 2019r. w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie odbyła się konferencja pt. „Nowoczesna profilaktyka zdrowia psychicznego”, związana z uczestnictwem SP Nr 1 w programie „Myślę Pozytywnie-Szkoła Pozytywnego Myślenia”.więcej