Zagrożenia z e-papierosami

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie w nawiązaniu    do pisma Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie pismo       znak OZiPZ.966.10.36.2019.JG z dnia 09.10.2019 r. uprzejmie informuje, iż na stronie GIS została zamieszczona informacja dot. e-papierosów skierowana do rodziców i nauczycieli.

Proszę o rozpowszechnienie tej informacji w środowisku lokalnym.

Link do strony:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/