Działania w zakresie bezpieczeństwa

Działania w zakresie bezpieczeństwa

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, który znajduje się na stronie internetowej

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych z wiązanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce.