Informacja

23. 04. 2019r. zgodnie z kalendarzem szkolnym dobiega końca wiosenna przerwa świąteczna, od 24.04. 2019r. następuje wznowienie zajęć dydaktyczno-wychowawczych według obowiązującego planu zajęć.

z poważaniem

Dyrektor Szkoły