DRODZY RODZICE!

Jeśli nie dojdzie do porozumienia

przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli i rządu,
to 8 kwietnia 2019 r. w naszej szkole może rozpocząć się bezterminowy strajk.
W związku z powyższym wystąpić mogą problemy
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych a nawet opiekuńczo – wychowawczych. 


Informuję także, że w dniach 10-12 .04. 2019 r.
w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego jest zmieniony plan lekcji dla uczniów szkoły podstawowej od klasy 1-8.
Zajęcia w tych dniach trwają
od 12.40 do 15.15