Sposób na ortografię w „Klubie Ortograffiti”

202  W dniu 27.03.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się  zajęcia
pt. „Jak opanować trudne słówka radzi sówka -mądra główka”.
Uczniowie klas drugich, będący na co dzień uczestnikami różnego rodzaju zajęć dodatkowych, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze, wzięli udział w wesołej lekcji ortograficznej  więcej