Czerniakowe Abecadło

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Szanowni Państwo,

 Poniżej link do folderu, który zawiera ulotkę, plakat (oba pliki są w formacie PNG – mogą być publikowane jako grafika w kanałach społecznościowych) oraz sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE w czerniaku. Filmy z numerami 1-5 omawiają poszczególne litery w zasadzie ABCDE czerniaka, natomiast film oznaczony jako numer 6 stanowi podsumowanie tej zasady. Równocześnie informuję, iż filmy oznaczone numerem 2 i 6 zawierają fragmenty z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing