SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZIMOWISKA

Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem: „Ferie w szkole”. Zajęcia odbywały się  w godzinach od 8.00 do 13.00  i prowadzone były zgodnie z zaplanowanym programem. Wszystkim spotkaniom przyświecało hasło zimowiska. Uczniowie miło, wesoło oraz  sportowo spędzali czas w szkole.

Uczestnicy bawili się na terenie szkoły min. na sali gimnastycznej, sali korekcyjnej, na korytarzach szkolnych oraz w świetlicy szkolnej. Odbywały się gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, quizy oraz pokaz talentu muzycznego – śpiewanie znanej dziecięcej piosenki ,,Kaczka dziwaczka’’. więcej

Ogłoszenie o płatnościach za obiady

Opłata całkowita  za  obiady w m-cu styczniu dla klas 0-3

                  wynosi : 36,00 zł

Wpłaty  na konto w dniach: 18-22.01.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   

U intendenta tylko kartą w dniach: 18-22.01.2021 r.

w godz. od 8.00  do godz. 11.00                        

Proszę o terminowe dokonanie płatności

Komunikat

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie!
Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I- III oraz oddział przedszkolny rozpoczną nauczanie stacjonarne.
Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Uczniowie klas ósmych w dalszym ciągu korzystają konsultacji. Świetlica szkolna i stołówka pozostają czynne dla uczniów klas I – III, zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracjami.
Biblioteka szkolna realizuje swoją działalność, uwzględniając konieczny okres 2dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece
Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
Uczniowie samodzielnie będą rozbierać się w szatni. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dzieciom młodszym pomoże pracownik szkoły.
Przypominam, że rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wejścia głównego budynku szkoły z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)


Uwaga dzieci: więcej

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wehikuł czasu”

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie zostali wyróżnieni w prestiżowym ogólnopolskim konkursie profilaktycznym pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Wehikuł czasu” otrzymali:
1. Lena Niźnikowska z kl. IIc wych. p.Joanna Bartnik
2. Mikołaj Karpiuk z kl. IIIb, wych. p. Monika Korneluk
3.Dominik Kowalczuk z kl. IVb wych/nauczyciel plastyki p.Ewa Filipowicz-Sidorczuk
4. Jakub Chomiak, kl. VIIc, wych p. Małgorzata Szumiata, nauczyciel plastyki p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom!
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursach w ramach programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł’2020”, którego hasło przewodnie brzmiało: „Dorastamy Asertywnie”.

Akcja „poMOC MŁODYCH”

W imieniu studentów psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszamy do skorzystania z pomocy w ramach inicjatywy „poMOC MŁODYCH”. Jest to akcja, w której studenci, pod kierunkiem wykładowców – psychologów i psychoterapeutów – oferują wsparcie rówieśnicze dla młodzieży szkolnej. Studenci podpowiedzą co zrobić z wolnym czasem, jak odnaleźć się w izolacji, jak się uczyć czy zacząć studiować.
Akcja obejmuje różne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży m.in.: więcej

Ferie zimowe w szkole

Szanowni Państwo !

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęliśmy działania w zakresie organizacji opieki dla uczniów klas I – IV w pierwszym tygodniu ferii  w terminie od 4 do 8 stycznia 2021 r. w godzinach  8 .00 – 13.00 . W pierwszej kolejności  chodzi dzieci  rodziców pracujących.  

Dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną zapewni uczniom i ich rodzicom opiekę pedagogiczną, bezpieczeństwo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021, wzorem lat ubiegłych, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, realizowany był program profilaktyczny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I a oraz I b, którzy wzięli udział w spotkaniu z panem Policjantem oraz w cyklu zajęć edukacyjnych, przeprowadzonych na podstawie scenariuszy dostarczonych przez organizatora programu.
Podczas zajęć on-line, przeprowadzonych w miesiącu grudniu na platformie Microsoft Teams, uczniowie powtórzyli wszystkie zdobyte wiadomości, dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpieczeństwa w szkole i w domu, bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu oraz w kontakcie z nieznajomymi osobami. Pierwszoklasiści wspólnie rozwiązywali Test Bezpieczeństwa, stanowiący podsumowanie programu, oraz otrzymali link do testu, który będą mogli rozwiązać w domu, wspólnie z rodzicami. więcej

Życzenia świąteczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2021  przyniesie wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Życzy :

Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji

i obsługi.

Konkurs biblioteczny „NAJPIĘKNIEJSZE WIRTUALNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

W grudniu 2020 roku biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs na najpiękniejsze wirtualne życzenia bożonarodzeniowe. Konkurs był adresowany do uczniów klas 3 – 8 szkoły podstawowej i polegał na wykonaniu w formie elektronicznej kartki świątecznej i samodzielnym zredagowaniu życzeń. Konkurs miał na celu kształtowanie umiejętności redagowania oryginalnych tekstów/ wierszy świątecznych, rozwijanie aktywności twórczej uczniów, uwrażliwianie na piękno języka polskiego, kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności informatycznych. więcej